Eteck neemt stokje over van Breecamp Energie

In oktober 2019 heeft Eteck het stokje overgenomen van Breecamp Energie. Vanaf heden wordt u dan ook door Eteck voorzien van duurzame warmtelevering. Eteck is een vernieuwer in duurzame energie en zegt vaarwel tegen fossiele brandstoffen. Eteck laat al vele huishoudens en bedrijven comfortabel werken en wonen zonder gas!

Voor bewoners verandert er zo min mogelijk, Breecamp Energie heeft het gehele project overgedragen aan Eteck. Hierdoor gaan de tarieven 2019 en bestaande contracten niet veranderen.

Voor meer informatie over Eteck, ondersteuning bij storingen en alle technische en administratieve vragen kunt u terecht op http://www.mijneteck.nl/breecamp/.