Tarieven Breecamp 2018

Graag willen wij u hiermee een toelichting geven op de nieuwe tarieven voor 2018 van Breecamp Energie.

De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op de tarieven 2018 die de Autoriteit Consumenten Markt (ACM)* heeft bepaald voor het afrekenen van warmte. De prijs voor warmte is gebaseerd op de prijsontwikkeling van aardgas. Dat betekent dat u niet meer betaalt, dan u betaald zou hebben als u een gasaansluiting had. Dit heet het “Niet Meer Dan Anders-principe”.

Waarom verhoging?

De prijs van hoogwaardige houtsnippers is sterk gestegen door de toegenomen vraag naar houtsnippers. Daarnaast zijn lonen en de belasting op energie gestegen. Ter vergelijking is het goed om te weten dat ook de gasprijs gestegen is waardoor gebruikers van aardgasketels ook worden geconfronteerd met een prijsstijging.

Verschil met 2017

Voor een gemiddeld gebruik van 27 GJ aan warmte betekent dit een prijsstijging van € 6,15 per maand ten opzichte van 2017.

 

*De berekening van het tarief van de ACM is in te zien op de website van ACM: https://www.acm.nl/nl/publicaties/besluit-maximumprijs-levering-warmte-2018