Tarieven & Voorwaarden

Tarieven
Met een vast voorschotbedrag betaalt u iedere maand een deel van uw jaarlijkse warmterekening. Het bedrag wordt maandelijks, in de eerste week van elke maand, van uw rekening afgeschreven door ista Nederland, partner van Breecamp Energie. Jaarlijks verzorgt ista voor meer dan 300.000 huishoudens in Nederland de energiefactuur.

Het voorschotbedrag is in een nieuwbouwwijk het eerste jaar gebaseerd op een geschat gemiddelde, omdat het een woning betreft zonder ‘energieverleden’. Daarna wordt aan de hand van uw verbruik een passend voorschot berekend.

Omdat uw woning is aangesloten op een centrale warmtevoorziening kunt u niet kiezen wie uw warmteleverancier wordt. Wij garanderen dat uw warmte niet duurder wordt dan bij een verwarmings- en warm water installatie op gas. Breecamp Energie volgt hiermee de Warmtewet die per 1 januari 2014 actief is. De landelijke overheid heeft hiermee consumenten beschermd bij de vaststelling van warmtetarieven.

Tarieven 2019

Tarieven 2018

Tarieven 2017

Tarieven 2016

Tarieven 2015

Tarieven 2014

Voorwaarden
Klik op de link om de algemene voorwaarden van Breecamp Energie te bekijken.

Storingen
Voor u is het van belang dat gebruik kan maken van warmte. Breecamp Energie zet zich vol in om een continue levering van warmte te garanderen. Storingen kunnen echter voorvallen. Het voorkomen van een onderbreking in de warmtelevering is helaas niet voor 100% te voorkomen. Duurt een onderbreking langer dan 4 uur? Dan heeft u mogelijk recht op een compensatievergoeding voor overlast, zoals voorgeschreven in de Warmtewet.

Jaarlijkse overzicht van storingen

Overzicht storingen 2017
Overzicht storingen 2016
Overzicht storingen 2015
Overzicht storingen 2014