Veel gestelde vragen

Hoe kan ik mijn verbruik monitoren?
Via het ista Webportal of de ista App kunt u ieder kwartaal uw actuele verbruik inzien. Ook kunt u uw verbruik vergelijken met bijvoorbeeld uw gemiddelde verbruik in de afgelopen jaren of het gemiddelde verbruik in uw woonwijk.

Om gebruik te kunnen maken van de Monitoring tool, gaat u naar het ista Webportal:
www.istawebportal.nl
> Bewoners portal
> Registreren

Van ista Nederland ontvangt u dan per post een brief met uw inloggegevens, die u eenmalig gebruikt en direct wijzigt in een door u gekozen wachtwoord. Hierna staan de Monitoring tool en de ista App tot uw beschikking.

Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen en facturen inzien?
Via de online portal van ista.

Wat kan ik doen als ik geen warm water heb en/of de verwarming niet werkt?
Klik op de link voor de meterkastkaart , wat te doen bij storing.

Hoe werkt mijn warmtemeter?
Klik op de link en lees de gebruiksaanwijzing  van de warmtemeter.

Weet ik zeker dat ik warmte krijg van Breecamp Energie?
Op het warmtenet van Breecamp Energie kunt u op dezelfde leveringszekerheid rekenen als bij aardgas het geval is. Ook bij eventuele storingen en klachten mag u van Breecamp Energie een vergelijkbare service verwachten.

Wat gebeurt er als er een storing optreedt in één van de verwarmingsinstallaties?
Breecamp Energie zorgt ervoor dat er altijd voldoende vermogen beschikbaar is om in geval van storing iedereen gewoon van warmte te kunnen voorzien.

Krijg ik warm water uit de douche wanneer de verwarming aan staat?
Ja hoor! U krijgt altijd warm water uit de douche. Net als met een cv-ketel.

Hoe regel ik de temperatuur in huis?
Met een kamerthermostaat en/of de draaiknoppen op uw radiatoren regelt u de temperatuur zoals u wilt.

Kan ik straks zelf een leverancier kiezen zoals bij gas en elektriciteit?
Nee. Als uw huis op het warmtenet van Breecamp Energie is aangesloten, is er één bedrijf dat warmte levert, Breecamp Energie. Dit bedrijf is gebonden aan het Niet-Meer-Dan-Anders principe (NMDA) zoals is vastgelegd in de Warmtewet. U heeft daarmee de zekerheid dat u nooit meer betaalt dan bij verwarming met aardgas. Voor elektriciteit kunt u net als u nu gewend bent wél zelf uw leverancier kiezen.

Kan ik koken op gas?
Nee. Koken op aardgas kan niet, omdat u geen aardgasaansluiting heeft.
Dit levert een veiligere woonsituatie op.

Kan ik wel zonder een cv-ketel, geiser of boiler?
Ja. Bij Breecamp Energie heeft u geen cv-ketel, geiser of boiler meer nodig. Het warme water komt binnen via de afleverset in uw meterkast. Dit water hoeft in uw huis niet meer opgewarmd te worden.

Hoe wordt de verbruikte warmte gemeten?
De warmtemeter van Breecamp Energie meet in uw meterkast hoeveel water er binnenkomt en hoeveel eruit gaat. Ook wordt de temperatuur van het inkomende en het uitgaande water gemeten. Met deze gegevens kan worden berekend hoeveel warmte u heeft ontvangen. De meter geeft dit aan in Giga Joules (GJ). Eén Giga Joule komt overeen met ongeveer 40 m3 aardgas.

Is er in de toekomst wel voldoende snoeihout om alle huizen te verwarmen?
Ja. Het snoeihout dat jaarlijks vrijkomt uit het groenonderhoud van de omgeving is ruim voldoende om nu en in de toekomst alle huizen te verwarmen.

Waar komen de houtsnippers vandaan?
De houtsnippers komen uit bos- en omgevingsonderhoud in Nederland.

Kunnen kinderen veilig spelen in de buurt van een biomassa centrale?
Ja. De opwekinstallatie is kleinschalig, afgesloten en geeft geen overlast voor de buurt. Houtsnippers worden in een ondergrondse bunker opgeslagen. Deze bunker wordt om de twee tot drie weken bijgevuld en in het ontwerp is rekening gehouden met een veilige losplaats.

Hoe zit het eigenlijk met geur en geluid van zo’n installatie?
De opwekinstallatie maakt gebruik van zeer geavanceerde ketels die geen geur- en geluidsoverlast geven. In naburige landen, waar deze techniek al tientallen jaren wordt gebruikt, staan deze installaties vaak in scholen of zijn ze er vlak naast gebouwd.

Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?
U kunt een klacht indienen bij Unica via contact. Als u het niet eens bent met de beslissing die wij hebben genomen dan kunt u naar de Geschillencommissie Energie gaan om bezwaar te maken. Hiervoor gebruikt u als kenmerk Unica Groep B.V.